Enter Air publikuje rewelacyjne wyniki finansowe

Enter Air publikuje rewelacyjne wyniki finansowe

Czarterowe linie lotnicze Enter Air opublikowały swoje wyniki finansowe za trzy kwartały (styczeń-wrzesień) bieżącego roku. Przewoźnik zwiększył przychody o ponad 5 proc. a zyski o blisko... 150 proc.! Dynamiczny wzrost wyników jest m.in. efektem zwiększenia skali działalności, poprawy rentowności lotów, ekspansji na rynki zagraniczne, a także kontynuacji optymalizacji kosztów.


Przychody Enter Air w poprzednich trzech kwartałach wyniosły 648,5 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 5,4 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem kosztów/odsetek finansowania, podatków i amortyzacji) wyniósł 71,5 mln zł (wzrost o 118 proc) a zysk netto to 40 mln zł. Wskaźnik ten zwiększył się aż o 148,5 proc. w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2014 roku.
 

Jednocześnie spółka Spółka rozpoczyna ofertę publiczną nowych akcji, z których planuje pozyskać ok. 110 mln zł na sfinansowanie przedpłat na nowe samoloty. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 24 listopada do 1 grudnia. Debiut na GPW planowany jest około 14 grudnia.

- Mamy za sobą kolejny bardzo udany sezon wakacyjny. Zdecydowanie najlepszy w naszej historii jeśli chodzi o wypracowane wyniki - powiedział Grzegorz Połaniecki, członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air. - W minionych trzech kwartałach zwiększyliśmy przychody i znacząco poprawiliśmy rentowności. Notowaliśmy trzycyfrowe tempo wzrostu zysków i tym samym udowodniliśmy, że nasz model biznesowy jest odporny na zawirowania, które występowały w związku z kryzysem w Grecji czy niepokojami wywołanymi zamachami w Tunezji czy Turcji - dodał.
 

Enter Air od pierwszego roku działalności jest rentowny i generuje pozytywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Prawie 40 proc. przychodów realizowanych jest z połączeń dla zagranicznych klientów. Dynamiczny wzrost wyników jest m.in. efektem zwiększenia skali działalności, poprawy rentowności lotów, ekspansji na rynki zagraniczne, a także kontynuacji optymalizacji kosztów. Spółka oczekuje, że wyniki za cały 2015 r. będą zgodne z prognozą – 761,1 mln zł przychodów, 69,5 mln zł EBITDA i 33,0 mln zł zysku netto.
 

– Liczymy, że dobre wyniki, które wypracowaliśmy przekonają inwestorów, że prowadzimy stabilną i perspektywiczną działalność, która przyniesie wzrost wartości dla wszystkich akcjonariuszy. Dlatego rozpoczynamy ofertę publiczną i planujemy debiut na giełdzie. Środki pozyskane od inwestorów zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie przedpłat na nowe samoloty Boeing 737, które zwiększą efektywność naszej floty – dodaje Grzegorz Polaniecki.

Oferta publiczna


Oferta publiczna akcji Enter Air obejmuje do 7 mln akcji nowej emisji, które będą stanowić 39,9% w podwyższonym kapitale. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych, uprawnionych podmiotów (pracowników i współpracowników Enter Air) oraz inwestorów instytucjonalnych.


Enter Air zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 1 mln akcji (ok. 15% wszystkich oferowanych akcji), a podmiotom uprawnionym do 100 tys. akcji (ok. 1,5% wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty do 5,9 mln akcji (ok. 83,5% wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.


Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 listopada 2015 r.
Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu Enter Air jest Ipopema Securities, Managerem Oferty jest Bank Zachodni WBK, a Doradcami Prawnym są DLA Piper i CMS Cameron McKenna.


Harmonogram oferty


Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 24 listopada do 1 grudnia. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 17 zł. Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona 2 grudnia i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Cena akcji dla podmiotów uprawnionych (maksymalnie 1,5% oferowanych akcji) będzie niższa o 10% od ceny dla pozostałych inwestorów.


Cele emisyjne


Enter Air planuje zakup 6 nowych samolotów, w tym 2 samoloty Boeing 737-800 oraz 4 samoloty Boeing 737-8 MAX, które zastąpią część dotychczas użytkowanych maszyn. Środki pozyskane z emisji Enter Air zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedpłat na zakup nowych samolotów wynoszących ok. 15% ceny katalogowej.
Dotychczas podpisano umowy na zakup 4 maszyn, których termin przyjęcia do użytkowania zaplanowany jest odpowiednio na:
•    IV kw. 2017 r.
•    II kw. 2018 r.
•    IV kw. 2020 r.
•    II kw. 2021 r.


Cena katalogowa nabywanych samolotów to 361,0 mln zł za model Boeing 737-800 oraz 413,6 mln zł za model Boeing 737-8 MAX, przy czym wynegocjowana cena zakupu samolotów, stanowiąca tajemnicę handlową, jest znacząco niższa od ceny katalogowej, pod warunkiem użycia samolotów na potrzeby własne, zgodnie z planami Grupy. Nowe oszczędniejsze samoloty pozwolą zmniejszyć koszty przelotów, zwiększyć efektywność działalności równocześnie poprawiając jakość usługi przewozowej oraz jakość pracy załóg.

Akcjonariat


Enter Air jest prywatnym polskim przewoźnikiem kontrolowanym przez kluczowych managerów. Przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji przez nowych inwestorów, będą oni dysponowali 39,9% udziałem w kapitale Enter Air, a dotychczasowi akcjonariusze zachowają ponad 60% akcji. Dotychczasowi akcjonariusze przez rok od debiutu nie będą sprzedawać akcji Enter Air (lock-up). 

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając do ponad 30 krajów od Islandii i Portugalii po Kenię i Tajlandię. Flota Enter Air składa się z 17 samolotów Boeing 737. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Manchesterze, Londynie i Tel Awiwie.


Foto: Enter Air
 

SKOMENTUJ

kod

KOMENTARZE

Brak komentarzy – bądź pierwszy i wyraź swoją opinię.